Cải tạo nhà xưởng tập đoàn J&T

+ Xây dựng cại tạo phần thô
+ Thiết kế thi công ME
+ Thiết kế thi công PCCC