Tòa nhà văn phòng tập đoàn Hoàng Long

Cải tạo xây dựng ngoại thất và nội thất tòa nhà Tập Đoàn Hoàng Long