Tòa nhà văn phòng Timberland

Dự án thi công hoàn thiện xây dựng nội thất tòa nhà văn phòng Tập Đoàn Timberland, qui mô 1 trật 3 lầu - 14.000m2